duminică, 3 mai 2009

+ Şamanism - partea a I-a

Câţi dintre voi aţi auzit de misticii şamani ce luau formele animalelor, vindecau orice boală prin incantaţii şi licori magice, controlau natura (ex: aducând ploaia când era secetă), aveau calităţi supraomeneşti (puteri paranormale) şi comunicau cu “zeii”?

Şamanism este o denumire relativ nou după fr. “chamanisme” ce doreşte să unească într-un singur cuvânt mai multe denumiri ale acestui tip de spiritualitate, în schimb definiţia universal formulată şi aprobată de cei ignoranţi lasă de dorit. Iniţial este bine să observăm faptul că această denumire aduce foarte mult cu ceea ce în limba sanscrită se numeşte KŞA ce înseamnă zeu sau Iluminare/Mântuire astfel şamanul/kşamanul ar reprezenta o punte de legătură cu aceştea “Cel ce are învăţătura zeilor”.

Şamanismul este o ştiinţă spirituală bazată pe Legile Universale ale Sinelui Suprem(Marele Spirit) practicată atât la interior cât şi la exterior prin intermediul ritualurilor, tehnicilor, incantaţiilor şi trăirii personale. Scopul acestei ştiinţe este Mântuirea şi Eliberarea de ignoranţa lumii materiale şi astfel reidentificarea cu Sinele Suprem a celui ce urmează această Cale Divină. Cunoaşterea se transmite pe cale practică direct de la Maestru la Discipol iniţial prin schimb de energii şi informaţii la nivel spiritual pentru purificarea şi pregătirea discipolului şi apoi în plan fizic prin practicarea ritualurilor, tehnicilor şi prin rostirea incantaţiilor, acestea fiind pregătitoare pentru Marele Mister Divin pe care îl primesc doar cei care prin trăirea lor dovedesc că au capacitatea în urma Mântuirii de a se Elibera de ignoranţă şi a se întoarce în Sinele Suprem. Aceştea din urmă, posesori ai Marelui Mister Divin, se numesc MASTERI, stăpâni ai propriului destin, Fii ai Sinelui Suprem.

Şamanismul initial reprezenta o ramură dintr-o spiritualitate mult mai dezvoltată reoferită oamenilor de Thoth şi alţii precum el din rândurile atlanţilor (cei care nu au decăzut odată cu întreaga rasă), la cererea lui RA Fiul Luminii, întrupare a Mântuitorului Iisus Hristos. Această ştiinţă spirituală mult mai dezvoltată, în timp s-a despărţit în mai multe ştiinţe spirituale mai mici, fiecare păstrând un anumit tip de practică, dar şi elemente comune între ele. Aceste ştiinţe sunt alchimia, şamanismul, magia, yoga, pranayama şi alte spiritualitaţi pricipale din anumite zone europene, asiatice, americane şi din Nordul Africii. Acestea fiind la acea vreme cele mai influenţate zone de atlanţii reformatori a lui RA.

Cu timpul practicile acestea şi-au pierdut din puritate datorită falşilor maeştri spirituali ce au oferit informaţii deformate sau închipuite, din neştiiţă sau intenţionat, pe parcurul mileniilor acest lucru luând amploare începând cu ultimii 250 de ani. În ultimii 50 de ani au apărut diverse şcoli spirituale care deşi unele sunt benefice totuşi acestea participă la deformarea spiritulităţii orginale. Doar cei care urmează un Maestru Spiritual Veritabil sau cei care - deşi foarte puţini - se ghidează după Maestrul lor interior reuşesc să străbată aceste Căi.

Şamanismul se practică doar sub îndrumarea unui MASTER sau a unui Maestru Şaman ce îi oferă discipolului cele mai potrivite iniţieri în Tainele Divine conform nivelului său de elevare pentru ai releva acestuia Calea cea mai simplă către Sinele Suprem. Descoperirea acestei Căi unică fiecarui discipol reprezintă Calea spre Mântuire şi în urma realizării acestui eveniment important Sinele Suprem îi devine Maestru Interior. Discipolul devine Maestru Şaman şi sub îndrumarea Sinelui Suprem se Eliberează de ignoranţă şi se reidentifică cu Acesta din care a purces la începuturi. Maestrul Şaman se transmută într-un MASTER fiind una cu Universul subtil şi material. Pentru un MASTER nu există el şi alţii deoarece toţi devin parte din el, adică el devine Cel Ce Este. Un MASTER se ghidează după Adevărul “Eu sunt Cel ce sunt” – “ehye asher ehye”, אהיה אשר אהיה (Exod 3,14).

În decursul timpului iniţierile şamanice şi de asemenea tehnicile, ritualurile şi incantaţiile au suferit deformări apărând anumite diferenţe de la o zonă la alta. Astfel putem întâlni şamani iniţiaţi în acelaşi domeniu cum ar fi acela al homeopatiei folosind pentru aceleaşi vindecari plante diferite conform zonei în care se afla. De asemenea şamanii au ajuns şă se dezvolte pe a anumită ramură în funcţie de credinţele păstrate şi cele noi dezvoltate. În acest caz putem întâlni şamani ce practică vindecare prin homeopatie, iar alţii vindecare ritualică sau unii cunosc secretele metamorfozării în animalul puterii interioare, iar alţii au calităţi supraomeneşti cum ar fi controlul vremii, levitaţia, etc. Însă toţi sunt recunoscuţi ca şi canale de comunicare cu entităţile fără trup, cele superioare (zei, îngeri, entităţi elevate, etc) sau cu cele inferioare(elementali, spirite neelevate, decăzute, etc), în funcţie de vibraţia lor energetică prin transe, tehnici şi alte calităţi supraomeneşti (clarauz, clarvedere, etc).

Iniţierile şamanice deşi deformate în timp şi-au păstrat duritatea punând la încercari serioase pe cel ce se înscrie pe acestă Cale de Elevare, iar în urma acestui fapt “Puţini sunt cei care reuşesc să ajungă la capăt!”(replica pe care am primit-o de la un MASTER înaintea iniţierii). În timpul anumitor iniţieri dacă discipolul nu este pregătit destul riscă să-şi piardă cunoştiţa sau chiar viaţa în timpul acestora. De aceea este necesară îndrumarea unui MASTER sau un Maestru Şaman care cunoaşte potenţele discipolului său şi să îl îndrume pe Calea Cea Mai Simplă către Mântuire. MASTERUL îl are pe discipol în grijă până acesta se Mântuieşte după care îl va lăsa în grija Sinelui Suprem, Tatăl şi Mama Întregii Perfecţiuni, ce îi va deveni discipolului Maestru Interior. Prin aceasta se înţelege ca discipolul învaţă să îşi asculte Scânteia Divină şi sub îndrumarea acesteia se va Elibera de ignoranţă şi se va uni cu Sinele Suprem în Conştiinţa Universală devenind el însuşi un MASTER.

Tehnicile şi incantaţiile şamanice au un rol important în iniţieri, în vindecari, în menţinerea unităţii şi armoniei la nivel planetar şi în dezvoltarea spirituală şi a calităţilor supraomeneşti în scopuri benefice!

Ritualurile şamanice au apărut mai târziu odată cu diversificarea acestei ştiinţe prin modificarea structurală a tehnicilor combinate cu incantaţiile magice noi având semnificaţii importante în menţinerea armoniei şi a vibraţiei planetare. Acestea s-au practicat şi se practică la sărbatorile anuale sau la cele ocazionale având diverse teme. În timp acestea s-au diversificat conform zonei şi sistemului de credinţe păstrat jucând un rol important în viaţa oamenilor şi în păstrarea armoniei planetei.

În şamanism după cum este bine cunoscut s-au folosit şi se folosesc încă diverse plante halucinogene sau nu , licori magice, obiecte vrajite sau elemente ale naturii în cadrul ritualurilor pentru ca şamanul să aibă puteri sporite, iar acestea sa aiba un efect mai pronunţat. Dar acest lucru depinde de tipul se ritual, unele dintre ele fiind doar coordonate conform datinei.

Elias,

23 martie – 3 aprilie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu