vineri, 30 ianuarie 2009

+ Psalmul 82 - Un psalm al lui Asaf


1. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor:
2. -"Pînă cînd veţi judeca strîmb, şi veţi căuta la faţa celor răi? -
3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4. Scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi -i din mîna celor răi."
5. Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep'nimic, ci umblă în întunerec; de aceea se clatină toate temeliile pămîntului.
6. Eu am zis: "Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.
7. Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare."
8. -"Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pămîntul! Căci toate neamurile sînt ale Tale." Ce doreste sa spuna Dumnezeu omului?!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu